Έργα

Loft Kolonaki

Μελέτη και κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και αυτοματισμού.

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση αυτοματισμού ΚΝΧ
 • Διαχείριση φωτισμού.
 • Έλεγχος σκίασης, ηλ. ρολών , ηλ. τεντών, ηλ. κουρτίνων.
 • Έλεγχος θέρμανσης και κλιματισμού.
 • Audio - Visual.
 • Intrusion, Security system, Fire, Water.
 • Οπτικοποίηση, απομακρυσμένος έλεγχος.
 • Διαχείριση και έλεγχος Zεστών Nερών Xρήσης.
 • Διαχείριση ηλιοθερμικού συστήματος ZNX.
 • Networking.
 • IP cameras, CCTV, NVR.