Έργα

Office building N

Μελέτη και κατασκευή συστήματος αυτοματισμού BMS - KNX. Διαχείριση φωτισμού με χρήση του πρωτόκολλου DALI.

Ενοποίηση συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμου, κάτω απο ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης.

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση αυτοματισμού ΚΝΧ, DALI lighting.
 • Εγκατάσταση BMS και BEMS.
 • Διαχείριση φωτισμού.
 • Constant lighting control στους χώρους των γραφείων.
 • Δημιουργία σκηνών στα meeting room.
 • Οπτικοποίηση, SCADA system, απομακρυσμένος έλεγχος.
 • Networking, data center.
 • Data center closed control cooling system.
 • IP cameras, CCTV, NVR.
 • Access control.
 • Ειδοποίηση σφαλμάτων.
 • Παρακολούθηση αντλιών ομβρίων υδάτων.
 • Energy monitoring και καταγραφή (BEMS).
 • Ενοποίηση συστήματος UPS με το BMS μέσω Modbus TCP.
 • Ενοποίηση εφεδρικής γεννήτριας με το BMS και αυτοματισμός έναυσης.
 • Ενοποίηση συστήματος πυρανίχνευσης και κατάσβεσης με το BMS.
 • IP τηλεφωνικό κέντρο.
 • Ενοποίηση θυροτηλεόρασης με το IP τηλεφωνικό κέντρο.