Εξειδικευμένες Λύσεις - Ενοποίηση Συστημάτων

Εξειδικευμένες Λύσεις - Ενοποίηση Συστημάτων

Εξειδικευμένες Λύσεις - Ενοποίηση Συστημάτων

Μέσα από τις αυξανόμενες απαιτήσεις για πληροφορία και έλεγχο, προκύπτουν ανάγκες που δεν ταιριάζουν σε έτοιμες – τυποποιημένες λύσεις. Η Belogic αξιοποιεί εξειδικευμένα συστήματα, πρωτοπόρα στον τομέα τους και παρέχει την καλύτερη δυνατή λύση σε όλα τα επίπεδα. Εξατομικευμένες εφαρμογές και ειδικές απαιτήσεις είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν, μέσα από την ενοποίηση- ολοκλήρωση συστημάτων (systems integration), που προσφέρει μία ενιαία διαχείριση χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα.

  • Διαχείριση μηχανοστασίων, θέρμανσης, ψύξης, αερισμού.
  • Διαχείριση θερμοκρασίας, υγρασίας, αερισμού σε μονάδες θερμοκηπίων.
  • Συστήματα ελέγχου πρόσβασης, πυρανίχνευσης, συναγερμού.
  • Συστήματα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος IP cameras.