IoT - Cloud

IoT - Cloud

IoT - Cloud

IoT - CloudΑκολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις, η belogic μπαίνει δυναμικά στον κόσμο του IoT (internet of things) και δημιουργεί μια cloud machine to machine πλατφόρμα για την απομακρυσμένη διαχείριση και παρακολούθηση των εγκαταστάσεων.
Έτσι η ενημέρωση του χρήστη γίνεται σε πραγματικούς χρόνους και η παρακολούθηση της εγκατάστασης πραγματοποιείται από οποιαδήποτε φορητή συσκευή και web browser.
Η πλατφόρμα sensor-tree χρησιμοποιεί γνωστά βιομηχανικά πρωτόκολλα για την επικοινωνία με τους αισθητήρες και τις συσκευές.
Πρωτόκολλα όπως το modbus, Μ-bus, m-Net, KNX, CAN-bus και αλλά, μας δίνουν τη δυνατότητα για ενσωμάτωση της πλατφόρμας σε οποιαδήποτε καινούργια ή υφιστάμενη εγκατάσταση.
Λειτουργίες όπως δημιουργία ιστορικού μετρήσεων, συμβάντων, αποστολές τακτικών αναφορών, alarm notifications, email, διαγράμματα, threshold notifications κ.α.
Η πλατφόρμα είναι πλήρως παραμετροποιήσιμη και προσφέρεται η δυνατότητα για εξατομικευμένες εφαρμογές.
Αξιοποιώντας όλες τις νέες τεχνολογίες και τα οφέλη που προκύπτουν, ο χρήστης διαχειρίζεται πλήρως τις εγκαταστάσεις του στο μέγιστο βαθμό, καθιστώντας την πλατφόρμα, ένα απαραίτητο εργαλείο για κάθε επαγγελματία.

 • Διαχείριση ψυγείων/ καταψυκτών και ενημέρωση για πιθανές βλάβες και έλεγχος θερμοκρασίας, υγρασίας.
 • Έξυπνοι μετρητές ενέργειας - ισχύος.
 • Έλεγχος κατανάλωσης φυσικού αερίου.
 • Έλεγχος φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.
 • Έλεγχος ηλιοθερμικών πάνελ για Ζεστά Νερά Χρήσης (solar kit).
 • Απομακρυσμένος έλεγχος φορτίων.
 • Αδιάλειπτη διασύνδεση των συσκευών του χρήστη και ενημέρωση της κατάστασης αυτών σε πραγματικό χρόνο.
 • Καταγραφή ιστορικού τιμών και σφαλμάτων.
 • Αποστολή εβδομαδιαίων αναφορών.
 • Δημιουργία σύνθετων λογικών και αυτοματοποιημένων διεργασιών.
 • Απλοποιημένη στη χρήση εφαρμογή οπτικοποίησης.