Έργα

Small Apartment

Μελέτη και κατασκευή συστήματος αυτοματισμού. Ενοποίηση με τα υπόλοιπα συστήματα των ηλεκτρομηχανολογικών της οικίας.

  • Σχεδιασμός και υλοποίηση αυτοματισμού ΚΝΧ
  • Διαχείριση φωτισμού.
  • Έλεγχος σκίασης, ηλ. ρολών, ηλ. τεντών, ηλ. κουρτίνων.
  • Έλεγχος συμβατικής θέρμανσης και κλιματισμού Split unit.
  • Οπτικοποίηση, απομακρυσμένος έλεγχος.
  • Networking.
  • Ειδοποίηση σφαλμάτων.
  • Κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων.
  • Ενοποίηση θυροτηλεόρασης με το σύστημα αυτοματισμού.