Έργα

Small Office

Μελέτη και κατασκευή συστήματος αυτοματισμού για τη διαχείριση του φωτισμού στον χώρο των γραφείων.

  • Σχεδιασμός και υλοποίηση αυτοματισμού ΚΝΧ
  • Διαχείριση φωτισμού.
  • Intrusion system.
  • Οπτικοποίηση, απομακρυσμένος έλεγχος.
  • Networking.
  • IP cameras, CCTV, NVR.
  • Ειδοποίηση σφαλμάτων.
  • Energy monitoring.
  • IP τηλεφωνικό κέντρο.